Voor zij die hun deelname aan de stage nog moeten betalen kan dit nog maandagmorgen.
Gelieve zich aan te melden bij het onthaal.