Na het Overlegcomité van deze week, de persartikels en andere communiqués is er wellicht enige verwarring ontstaan over de maatregelen voor sport in België. Daarom proberen we hieronder een duidelijk beeld te schetsen van de geldende maatregelen voor de sport in Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië.  

 

VLAANDEREN

 

 • Dragen van een mondmasker:
  • Verplicht in indoor sportfaciliteiten vanaf 13 jaar.
   • In de kleedkamers, gangen, tribunes, enz.
   • Het masker is niet verplicht tijdens de beoefening van de sport.
   • Coaches/trainers en reservespelers moeten het masker dragen indien de afstand van 1,5 m niet kan worden gewaarborgd -> OPGELET: enkel geldig indoor, niet outdoor!
   • Het masker mag tijdelijk worden verwijderd om te eten of te drinken.
   • Uitzondering: het masker is niet verplicht wanneer de Covid Safe Ticket controle van toepassing is.
 • Publiek:
  • Andere beperkende maatregelen dan het dragen van een mondmasker zijn niet van toepassing indien het aantal in de infrastructuur aanwezige personen niet meer bedraagt dan :
   • 200 mensen binnen.
   • 400 mensen buiten.
  • Als er meer dan 200 (binnen) of 400 (buiten) mensen aanwezig zijn, hebben de organisatoren twee mogelijkheden:
   • Geen CST check:
    • Dit moet vooraf worden goedgekeurd door het plaatselijke/gemeentelijke bestuur.
    • Afstand houden van min. 1m50, het dragen van een mondmasker en handhygiëne zijn verplicht.
   • Wel CST controle:
    • Dit moet vooraf worden goedgekeurd door het plaatselijke/gemeentelijke bestuur.
    • Vanaf de eerste bezoeker (inclusief publiek, atleten en omkaderend personeel).
    • Geen beperkende maatregelen meer van toepassing.
    • Kinderen jonger dan 12 jaar vallen niet onder de CST-controle.
    • De club waar dit van toepassing is, moet de bezoekers ruim van tevoren inlichten.

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST & WALLONIË

 

 • Dragen van een mondmasker:
  • Verplicht in overdekte sportaccommodaties, behalve bij het beoefenen van sport en behalve voor personen die onderworpen zijn aan en de controle van het CST.

 

 • Covid Safe Ticket :
  • CST aantallen:
   • CST-controle is verplicht voor alle binnensporten vanaf de eerste bezoeker (ook publiek, atleten en begeleiders).
   • CST-controle is verplicht voor alle buitensporten vanaf 200 personen (inclusief publiek, atleten en personeel).
   • Plaatselijke autoriteiten en/of uitbaters van sportaccommodaties kunnen besluiten deze aantallen te verlagen als zij dat nodig achten. Neem vooraf contact met hen op.
  • CST leeftijd:
   • CST controle geldt voor personen van 16 jaar en ouder. Personen jonger dan 16 jaar zijn dus vrijgesteld.
  • CST uitzonderingen:
   • Vrijwillige monitoren, trainers, coaches, werknemers, scheidsrechters, enz., alsmede begeleiders (bv. een ouder die een kind begeleidt om zich in de kleedkamer om te kleden en vervolgens de infrastructuur verlaat) zijn vrijgesteld van de CST-controle (maar dragen natuurlijk wel het masker!).
  • Inwerkingtreding CST:
   • Van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 15 oktober.
   • Van kracht in Wallonië vanaf 1 november.

 

Wij hebben de bevoegde instanties gewezen op de grote organisatorische en financiële problemen die de CST-controleverplichting voor onze clubs meebrengt en hopen dan ook op ondersteunende maatregelen van hun kant. Daarnaast zijn we er ons van bewust dat allerlei bijzondere gevallen kunnen voorkomen. Aarzel niet om op ons beroep te doen. Wij zullen u proberen helpen.

 

Met sportieve groet.