Allereerst is het belangrijk te weten dat heraansluiting van het ene seizoen op het andere automatisch is. Dit betekent dat leden die in het seizoen 2022-2023 aangesloten waren bij  Beerschot THC automatisch opnieuw aangesloten worden voor het seizoen 2023-2024 en in juli de aanvraag zullen ontvangen voor betaling van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen.

Indien een lid zich wenst uit te schrijven uit de club, is het absoluut noodzakelijk het secretariaat hiervan per e-mail op de hoogte te brengen VOOR 30 juni aan info@beerschot.org  Het versturen van een aangetekende brief is NIET verplicht indien u het secretariaat op geldige wijze via email op de hoogte hebt gebracht.

Elke aanvraag die binnen de termijn (vóór 30/06) volgens bovenstaande procedure wordt ontvangen, zal gratis worden behandeld door de club, die de nodige regelingen zal treffen met de federatie.

Aanvragen die na 30 juni worden ontvangen, moeten worden gemotiveerd en zullen intern worden behandeld. Na aanvaarding zal de club ook de nodige stappen ondernemen bij de federatie. Een administratieve vergoeding van 75 EUR zal in rekening worden gebracht voorafgaand aan de disaffiliatie. Hier zal geen uitzondering op worden gemaakt.

Behoudens in uitzonderlijke gevallen zal voor een tussen 1 september en 30 september ontvangen geen enkel aanvraag tot uitschrijving meer worden aanvaard en zal voor het nieuwe seizoen tenminste de volledige bijdrage van VHL (vlaamse hockey federatie) verschuldigd zijn.

Indien het lid een betalingsachterstand heeft bij de club, moet deze uiteraard worden voldaan voordat de aansluiting wordt verbroken.

De procedure is dezelfde als je van club verandert of als je stopt met hockeyen.