Nieuws

 

UMBRELLA / PARAPLU / PARAPLUIE : 25 €

CAP / PET / CASQUETTE : 20 €

SCARF / SJAAL / ECHARPE : 10 €

WATERBOTTLE / DRINKBUS / GOURDE : 5 €

Te verkrijgen op het secretariaat of bestellen via info@beerschot.org 

THC BEERSCHOT

Schrijf je nu in voor de winterstages !!!

KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN

Zin om tijdens de wintervakanties te tennissen, padellen en sporten? Neem dan deel aan onze stages op R Beerschot THC. Wees er snel bij want de herfstvakantie start al over 2 weken. 

Samen met de toptrainers van de tennis- en padelschool spelen en ontdekken je kinderen tennis en padel. Zowel voor beginners als gevorderden, geboren tussen 2018 en 2004. Voor elk niveau wordt een aparte groep voorzien.

De prijs voor een volledige week tennis, padel en omnisport bedraagt 140€. 

Het dagprogramma ziet er als volgt uit : 

Vanaf 8u45: opvang voor de kinderen
9u30-12u: tennis/padel
12u-13u30: lunch
13u30-15u: omnisport/padel
15u-16u: tennis
16u: einde van de dag
Tot 17u00: nabewaking

Na een laatste overleg met de regeringsvertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben we meer informatie kunnen verkrijgen over de verplichte invoering van het Covid Safe Ticket in de Brusselse hockeyclubs (clubs 29 tot 49 op de clubkaart).

Hieronder de details die tot nu toe bekend zijn:

De Brusselse hockeyclubs of de uitbaters van Brusselse sportinfrastructuren waar een hockeyclub gevestigd is, zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de controle van het Covid Safe Ticket:

 • Vanaf de (mogelijke) aanwezigheid van 200 mensen op en rond 1 outdoor hockeyveld.
  • Het gaat hier wel degelijk over 200 mensen per veld, niet per sportinfrastructuur! Dit zal binnenkort officieel worden gemaakt in de FAQ's op de officiële website coronavirus.brussels.
  • De limiet van 200 personen omvat ALLE aanwezigen, ook degenen die niet onder de CST-verplichting vallen (bv. kinderen jonger dan 16 jaar).
  • In alle gevallen waarin er minder dan 200 mensen op en rond het veld zijn (trainingen, wedstrijden met weinig publiek, enz.), geldt de verplichting om het CST te controleren niet.
   • Let op: bij sommige wedstrijden van het eerste elftal kunnen er 200 of meer mensen rond het veld staan!
  • Sommige uitbaters van sportaccommodaties in Brussel en sommige Brusselse gemeenten hebben al aangekondigd dat zij een CST-controle willen opleggen vanaf de eerste bezoeker. Als gevolg hiervan worden hockeyclubs die in deze faciliteiten of gemeenten zijn gevestigd, helaas tegen hun wil gedwongen dit verbod, dat strenger is dan de algemene regel, toe te passen. Er kunnen er nog anderen volgen, maar volgende clubs hebben ons reeds laten weten dat zij door deze strengere aanpak worden getroffen: Daring, Parc, Primerose, Wolvendael.
 • Verplichting geldt voor personen van 16 jaar oud of meer.

 

  • Dus ook voor de leden van bezoekende clubs!
  • Mensen van de omkadering (coaches, trainers, scheidsrechters) en vrijwilligers van de club zijn niet onderworpen aan CST-verplichting, ook al zijn zij 16 jaar of ouder.
   • Zij moeten echter wel verplicht een mondmasker dragen en te allen tijde 1m50 afstand houden met andere mensen (behalve voor coaches en scheidsrechters die op het hockeyveld hun taak vervullen).
   • Wij raden alle clubs aan om voor elk van hun vrijwilligers ter plaatse een bewijs van vrijwilligerswerk te verstrekken, dat zij kunnen boven halen bij elke vraag van CST-controle.
  • Voor massa-evenementen (= evenementen met evenementeninfrastructuur zoals tribunes/tenten..., met kaartverkoop en een promotiecampagne -> bv. wedstrijden van de Pro League) moet het CST worden gecontroleerd bij alle personen van 12 jaar of ouder.
 • De verantwoordelijkheid voor de CST-controles berust bij de club en/of de uitbater van de sportaccommodatie:

 

  • Controles bij elke ingang van de club.
  • De club en/of de uitbater van de sportaccommodatie kunnen aansprakelijk worden gesteld als er geen CST-controlesysteem is ingevoerd (mogelijke sanctie van 50 tot 2.500€).
  • Indien een persoon weigert zich aan een CST-controle te onderwerpen, adviseren wij aan de persoon die voor de controle verantwoordelijk is om niet tussenbeide te komen en de weerspannige persoon door te laten gaan. Deze weigering kan hoogstens worden gemeld aan de clubverantwoordelijke, die de autoriteiten (politie, plaatselijke autoriteiten) en de Federatie kan waarschuwen.
 • De bevoegde instanties hebben derhalve de uitvoering van deze nieuwe bindende verplichtingen bevestigd, MAAR :

 

  • Tevens werd een overgangsperiode van 7-14 dagen bevestigd, waarin tolerantie en voorlichting de voorrang zullen krijgen op repressie.
  • Wij zullen deze overgangsperiode dan ook gebruiken om te observeren hoe de komende dagen zullen verlopen en de tijd nemen om na te denken over eventuele sportieve maatregelen die zich voor het vervolg zouden opdringen.
   • Mogen wij de clubsecretarissen verzoeken alle probleemsituaties die zich de komende dagen voordoen te bundelen en aan ons door te sturen via info@hockey.be. Wij zullen deze informatie gebruiken om ons toekomstig sportief beleid te bepalen. 

Wij willen nogmaals benadrukken dat ons inziens deze door de bevoegde autoriteiten opgelegde regels nog steeds te vaag en onnauwkeurig zijn en te veel ruimte laten voor interpretatie, waardoor helaas chaotische situaties dreigen te ontstaan. Niettemin kunt u er zeker van zijn dat wij ons uiterste best zullen doen om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen in deze situatie.

Met sportieve groet.

____________________________________________________________________________________________________

Zoals u in de media hebt kunnen volgen, zal het gebruik van het Covid Safe Ticket binnenkort worden uitgebreid in bepaalde delen van het land en bepaalde sectoren – waaronder helaas ook de sportsector. Ondanks alle besprekingen die wij met de bevoegde autoriteiten hebben gevoerd en de druk die wij hebben uitgeoefend om te voorkomen dat onze hockeyclubs door deze maatregel zouden worden getroffen, zal de CST-controle helaas verplicht worden in onze hockeyclubs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Groothertogdom Luxemburg, en meer dan waarschijnlijk iets later ook in Wallonië.

Wij willen nogmaals benadrukken dat dit een overheidsmaatregel is en dat wij geen andere keuze hebben dan ons aan deze voorschriften te houden en u aan te moedigen hetzelfde te doen!

Ter herinnering, het Covid Safe Ticket is :

 • Een bewijs van vaccinatie sinds minimaal 2 weken.

  OF

 • Een negatief resultaat van een PCR test van max. 48u oud.

  OF

 • Een negatief resultaat van een antigeentest van max. 24u oud (antigeentest uitgevoerd door een wettelijk bevoegd persoon, bv. een apotheker, geen zelftest).

  OF

 • Een medisch certificaat dat bewijst dat de betreffende persoon hersteld is van covid in de 6 maanden ervoor.

BRUSSEL

Vergeet niet dat aanstaande vrijdag 15 oktober de verplichting om in het bezit te zijn van een Covid Safe Ticket aan de ingang van een Brusselse hockeyclub officieel van kracht wordt!

Belangrijke zaken om in gedachten te houden:

 • Verplicht voor alle bezoekers van de club die 16 jaar of ouder zijn.
  • dus ook voor leden van bezoekende clubs!
 • Verplichte regel vanaf 200 personen in open lucht.
 • OPGELET: verschillende Brusselse gemeenten of Brusselse sportinfrastructuren waar hockeyclubs zijn gevestigd, hebben aangekondigd :
  • strenge controles te voorzien vanaf het weekend van 16-17/10 ;
  • controles te voorzien vanaf minder dan 200 bezoekers, of zelfs vanaf de eerste bezoeker (dit is toegelaten door de Brusselse verordening)!

GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

 • CST-verplichting voor alle bezoekers van de club van 6 jaar of ouder.
  • dus ook leden van bezoekende clubs!
 • Verplichte regel vanaf 200 personen in de open lucht.

WALLONIË

Het is nog niet duidelijk welke regel in Wallonië zal worden toegepast, noch wanneer deze in werking zal treden. Het ziet er echter naar uit dat vóór begin november geen nieuwe regels zullen worden ingevoerd.

Vandaag en morgen vinden nog steeds besprekingen en vergaderingen met de verschillende stakeholders plaats om te trachten duidelijkheid te scheppen in een situatie die nog steeds uiterst onduidelijk is. Aanstaande vrijdag zouden we u meer details moeten kunnen geven. Wij zullen ook de sportieve sancties toelichten die zullen worden opgelegd aan teams die hun wedstrijd niet kunnen spelen wegens een gebrek aan spelers die een CST kunnen voorleggen.

Met sportieve groet.

Kom verkleed en griezel mee op vrijdag 22/10 met onze special Halloween FFF

Op het menu : Heerlijke heksenballetjes in bloedsaus met puree aan 9 euro / portie.

Hmmmmmmm 

Klik hier om in te schrijven ten laatste op donderdag 21/10, 18u

(Inschrijven = betalen, ook indien je uiteindelijk niet komt)

 

Eerste Beerschot Sinterklaasfeest in het Boxtalino-Circus!

In samenwerking met het Boxtalino Circus hebben we het genoegen jullie te mogen ontvangen voor een middag Circus en Sinterklaas plezier! Het Boxtalino Circus staat al jaren garant voor pure magie en op 28 november openen ze speciaal hun deuren voor Sinterklaas en de gehele Beerschot-familie om 15u.

En dit aan budgetvriendelijke prijzen: 12,5€ per kind en 15€ per volwassene (wat maar liefst 25%korting betekent), uitsluitend voor Beerschot!

Plaatsen zijn beperkt en zullen snel weg zijn dus schrijf je vlug in met kinderen, vrienden, familie,… of maak er bijvoorbeeld een leuke ploegactiviteit van.

klik hier voor de inschrijving

Het belooft een onvergetelijke dag te worden voor klein en groot!

 

WAAR U MOET ZIJN ! 

Boxtalino Circus Palace

Provinciaal domein De SCHORRE (Parking 2)
Kapelstraat 83
2850 BOOM

Beerschot speler- en clubcharter

Als speler van Beerschot THC, verbindt u zich ertoe het clubcharter te respecteren.

Spirit : We zijn Beerschot !

 • Trots op de paarse en witte kleuren

Het belang van de kledij: respect voor het uniform!

 • Trots op de club

Respect en netheid van onze sportclub. We genieten van een top installie. Dat moet schoon blijven. Het verstrekte materiaal moet worden gerespecteerd!

 • Gedrag op het veld
  • Beleefd
  • Fair play
  • Respect voor de scheidsrechter
  • Never give up! Alles geven ongeacht de omstandighedenvan de wedstrijd

Hockey bij Beerschot bevordert de ontwikkeling

 • Samen leven

Groepswaarden/Leven in groep:

 • Samen lachen, plezier maken en leren van elkaar. Vriendschappen maken.
 • Maar ook het verschil accepteren. Tolerantie. Solidariteit. Niet pesten. Troosten.

 

 • Samen spelen – samen trainen
  • Om een gemeentschappelijk doel te bereiken, om ons niveau te verbeteren.
  • Om goed te kunnen samenspelen in een wedstrijd is samen trainen belangrijk!
  • Zonder werk is er geen resultaat!

 

 • Samen winnen maar ook samen verliezen
  • Een team is een optelsom van individuen die niets zijn zonder het team.
  • Alles ten dienste van het team!
  • Een mislukking is ook positief. Het wordt gebruikt om zichzelf te verbeteren.

Hockey bij Beerschot is een contract met je ploeg

 • Aanwezigheid op wedstrijd en training
 • Stiptheid
 • Tijdig verwittigen bij afwezigheid
 • Respect en positivisme tegenover uw trainer, manager en medespelers
 • 100% inzet tijdens trainingen en wedstrijden, altijd uw best doen en nooit opgeven

 

Hockey bij Beerschot is een investering voor heel het gezin

 • Ouders nemen de rol op als Coach – Manager
 • Fair play, respect en positivisme is voor iedereen van toepassing op en rond het veld
 • Scheidsrechters/wedstrijden fluiten is voor iedereen. De club zorgt voor de correcte opleiding/ondersteuning
 • De club leeft dankzij vrijwilligers
 • Deelname aan het clubleven: Toernooi – evenement,…

Commitment van de Club

 • Beerschot Hockey Club erkent de verschillen van elk kind en biedt hen de beste omkadering, ongeacht hun capaciteiten, niveau of sportieve ambities.
 • Beerschot Hockey Club geeft de voorkeur aan inspanning en verdienste en geeft iedereen de nodige begeleiding om het vereiste niveau te bereiken.
 • Beerschot Hockey Club biedt een gestructureerd en uitgebreid trainingsprogramma aan, ontwikkeld door professionals en geschikt voor elke leeftijdsgroep.
 • Beerschot Hockey Club leidt motiverende en gepassioneerde coaches op, die de kinderen begeleiden, ondersteunen en de tactieken en speltechnieken aanleren.
 • Beerschot Hockey Club organiseert regelmatig feestelijke en sportieve evenementen waardoor leden kunnen floreren in hun team en hun club en een sterke en duurzame band kunnen smeden.
 • Beerschot Hockey Club draagt familiale waarden hoog in het vaandel en zorgt voor een omgeving waar iedereen zich thuis voelt
 • Beerschot Hockey club biedt haar leden een aantrekkelijke, veilige, moderne en hoogwaardige technische infrastructuur.

                           We zijn Beerschot !

 
 

Hockey

ELITES

VOLWASSENEN

JEUGD

BEERSCHOT HOCKEY SCHOOL

TRAININGEN

STAGES, OPENDEURDAGEN & TORNOOIEN

SPELREGELS & ARBITRAGE

GEDRAGSREGELS

Tennis

ZOMERRESERVATIES

WINTERRESERVATIES

WINTERLESSEN

LENTELESSEN

STAGES

OPENDEURDAGEN

GEDRAGSREGELS

LID WORDEN

Padel

WAT IS PADEL ?

RESERVATIES

LESSEN

STAGES

OPENDEURDAGEN

TORNOOIEN

GEDRAGSREGELS

Cycling

BEERSCHOT CYCLING CLUB

KALENDER

WORD LID

PARTNERS

BCC SAFETY RULES


Varia

BRIDGE

LIONESS BOOTCAMP

ZWEMBAD

PETANQUE

VERGADERZALEN

BAR BEE

NUTTIGE LINKS

WORD VRIJWILLIGER

Club

GESCHIEDENIS

RAAD VAN BESTUUR

LIDMAATSCHAP

EVENEMENTEN

VERZEKERINGEN

TUCHTREGLEMENT

GDPR

FOTO'S

Business

PARTNER WORDEN

PARTNERS

FANCLUB

BEERSCHOT BUSINESS CLUB

© 2019, website powered by Twizzit.com